ted.jpg

Ted malm

Driver

Ted har tävlat i Rally sedan 1991. Först som Co-driver fram t.o.m 2017 åt olika förare i olika klasser och på olika nivå. Därefter så köpte Ted sin första tävlingsbil gemensamt med Katharina 2017. Under det året så tävlade Ted dels som förare i teamet men även som Co-Driver åt andra team. Numera kör Ted enbart som förare i teamet.
Totalt har Ted åkt c:a 300+ tävlingar . Som förare ungefär ett 50 tal tävlingar.

katharina.jpg

Katharina malm

Co - Driver

Katharina har tävlat aktivt som Co-driver sedan 2016. Började snabbt med att tävla med flera olika förare för att skapa sig erfarenhet. Totalt sett har Katharina i dags läget sedan 2016 åkt c:a50 tal tävlingar. Största passionen är när hon får ge sig i kast med att skriva egna noter på en utlandstävling. Då kommer hon bäst till sin rätt

jerry.jpg

Jerry Strandh

Mekaniiker

Jerry har ett långt intresse inom rally. Först som aktiv förare, därefter som co-driver och ssedermera som mekaniker under många år. Jerry kom in i teamet 2018 och har tillfört ovärderlig hjälp på såväl tävling som i garaget mellan tävlingarna.

drutten.jpg

Anders Östberg

Mekaniker

Anders "Drutten" Östberg är ju den i teamet med i särklass största CV:t inom svensk motorsport. Anders som tävlat flitigt i många år som Co-driver till många erkänt snabba förare. Men har även en lång erfarenhet av att köra mycket fort som förare i sin orange Volvo 240.