top of page
ted.jpg

Ted malm

Driver

Ted har tävlat i Rally sedan 1991. Först som Co-driver fram t.o.m 2017 åt olika förare i olika klasser och på olika nivå. Därefter så köpte Ted sin första tävlingsbil gemensamt med Katharina 2017. Under det året så tävlade Ted dels som förare i teamet men även som Co-Driver åt andra team. Numera kör Ted enbart som förare i teamet.
Totalt har Ted åkt c:a 300+ tävlingar . Som förare ungefär ett 50 tal tävlingar.

katharina.jpg

Katharina malm

Co - Driver

Katharina har tävlat aktivt som Co-driver sedan 2016. Började snabbt med att tävla med flera olika förare för att skapa sig erfarenhet. Totalt sett har Katharina i dags läget sedan 2016 åkt c:a50 tal tävlingar. Största passionen är när hon får ge sig i kast med att skriva egna noter på en utlandstävling. Då kommer hon bäst till sin rätt

drutten.jpg

Anders Östberg

Mekaniker

Anders "Drutten" Östberg är ju den i teamet med i särklass största CV:t inom svensk motorsport. Anders som tävlat flitigt i många år som Co-driver till många erkänt snabba förare. Men har även en lång erfarenhet av att köra mycket fort som förare i sin orange Volvo 240.

bottom of page