top of page
forrest.JPG

Vårt miljöarbete

Klimatkompensation handlar om att minska skadan av handlingar som vi inte kan eller vill låta bli, trots att de har negativa effekter på klimatet. Det är viktigt att framhålla att vi inte kan klimatkompensera oss ur en ohållbar livsstil, men att det är en metod som går att använda för växthusgasutsläpp som det på kort sikt är svårt eller omöjligt att undvika

1__p2LqECTxo-O6vNcHDfKdg.jpeg

1 träd per mil ger

1600 träd i Danmark

Tillsammans med en global partner kommer vi att delta i ett av de ideella världsomfattande projekten för att plantera träd över världen. Malms Motorsport som idag driver Europa cupen har beslutat att utöka vår avgift i Volvo Euro Cup så att samtliga team får plantera ett träd per körd SS mil. Detta gör totalt över året om vi snittar 20 bilar per tävling att vi kommer plantera c:a 1600 nya träd. Det känns skönt att vi genom vårt arbeta kan vara med och göra en så pass direkt inverkan på ett miljöarbete utan en massa mellanhänder och flum flum.

Varför plantera träd?

Träd hjälper till att rena luften vi andas, filtrerar vattnet vi dricker och ger livsmiljöer till över 80% av världens jordnära biologiska mångfald. Skogar ger jobb till över 1,6 miljarder människor, absorberar skadligt kol från atmosfären och är nyckelingredienser i 25% av alla läkemedel. Har du någonsin tagit en huvudvärkstablett? Det kommer från barken på ett träd t.ex. Allt detta sammantaget gör det enkelt att motivera oss till att hjälpa till med arbetet kring miljön.

klimatkompensation.png
Denmark.jpg

Var kommer träden planteras?

Det sker projekt över hela världen i alla världsdelar. En rolig del i detta är att det bl.a finns ett projekt i vår direkta närhet nämligen Danmark där vi har 2 av våra deltävlingar. På grund av historisk avskogning är endast 14,5% av landytan i Danmark skogsbevuxen. Vår partner kommer att arbeta tillsammans med 550 markägare för att 1 miljon träd planterade på över 350 hektar mark för att gynna klimatet, den bioligiska mångfalden och det lokala samhället. Detta projekt är en del av en rikstäckande satsning på att växa Danmarks skogstäcke till 25% år 2100 och kommer att etablera en multifunktionell skogsmark på marginell jordbruksmark i västra Jylland. Den bästa delen? Den kommer att skyddas för evigt av den danska skogen.

Globalt projekt stöttat av FN

Ekosystem stödjer allt liv på jorden. Ju hälsosammare våra ekosystem är, desto friskare är planeten – och dess människor. FN:s decennium om återställande av ekosystem syftar till att förhindra, stoppa och vända försämringen av ekosystem på varje kontinent och i varje hav. Det kan hjälpa till att utrota fattigdom, bekämpa klimatförändringar och förhindra en massutrotning. Det kommer bara att lyckas om alla spelar en roll.

UNDOER_WeSupportThe_COLOUR_EN.png
bottom of page